Cursos 100% Subvencionats

Coneix el nostre catàleg de classes 100% subvencionades, apunta’t al curs que més t’agradi i comença a aprendre!

CURSOS

L’oferta formativa d’anglès inclou:

Anglès A.1

75 HORES

L’objectiu d’aquest curs és el d’entrar en contacte amb l’idioma, familiaritzar-se amb l’expressió oral i escrita, i començar a adquirir les eines per a comunicar-se de manera senzilla, però efectiva.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell - Bàsic

No cal coneixement previ de la matèria.

Les sessions de la tardor comencen a finals de setembre

De dilluns a dijous, de 19 a 21 h.

Anglès A.2

75 horEs

L’objectiu d’aquest curs és el d’adquirir la confiança per poder mantenir una conversa en un entorn quotidià, i alhora desenvolupar les habilitats de comprensió lectora i expressió escrita en diversos registres.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell - Bàsic

Es requereix l’acreditació del nivell A1, o la superació d’una prova específica de nivell.

Les sessions de la tardor comencen a finals de setembre

De 15/09 fins a 23/11 de dilluns a dijous, de 19 a 21 h.

Anglès B.1

60 horEs

L’objectiu d’aquest curs és el d’assolir les aptituds necessàries per a desenvolupar la fluïdesa, flexibilitat i un aprenentatge proactiu; per això s’amplien els temes generals de coneixement.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell - Intermedi

Es requereix l’acreditació del nivell A2, o la superació d’una prova específica de nivell.

Les sessions de la tardor comencen a finals de setembre

De dilluns a dijous, de 19 a 21 h.

Anglès B.2

60 horEs

L’objectiu d’aquest curs és el de consolidar els coneixements apresos i aconseguir la seguretat per a poder adaptar-se a qualsevol situació que es presenti tant en un àmbit quotidià con en un entorn professional.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell - Intermedi

Es requereix l’acreditació del nivell B1, o la superació d’una prova específica de nivell.

Les sessions de la tardor comencen a finals de setembre

De 16/09 fins a 11/11 de dilluns a dijous, de 19 a 21 h.

Anglès C.1

60 HORES

L’objectiu d’aquest curs és el de treballar l’idioma des de la flexibilitat, l’eficàcia i la precisió per tal de poder ajustar-se a tota classe de situacions que puguin sorgir, tant de coneixements abstractes com concrets.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent. 

Nivell - Avançat

Es requereix l’acreditació del nivell B2, o la superació d’una prova específica de nivell. 

Les sessions de la tardor comencen a finals de setembre

De dilluns a dijous, de 19 a 21 h.

Advanced English Conversation

60 HORAS

L’objectiu d’aquest curs és el d’aconseguir la fluïdesa comunicativa, lligada a entendre en llenguatge dins les diferents situacions de conversa i poder expressar-nos correctament segons ho requereixi el context.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell - Avançat

Es requereix l’acreditació del nivell B2, o la superació d’una prova específica de nivell. 

Les sessions de la tardor comencen a finals de setembre

De dilluns a dijous, de 19 a 21 h.

CURSOS

L’oferta formativa de l’àmbit d’administració inclou:

Especialització Tributació Assessorament Fiscal Nivell I

44 hores

Aquest curs es conforma d’un itinerari dividit en dos cursos d’especialització. La primera part ofereix els coneixements teòrics i pràctics bàsics per entendre la fiscalitat i la tributació.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell - Bàsic

No cal coneixement previ de la matèria.

Les sessions de la tardor comencen a finals de setembre

De 14/09 fins a 25/10 de dilluns a dijous, de 19 a 21 h.

Especialització Tributació Assessorament Fiscal Nivell II

44 hores

Aquest curs es conforma d’un itinerari dividit en dos cursos d’especialització. La segona part ofereix una concreció de les situacions plantejades a la primera part, per tal de poder acabar d’especificar el marc teòric i pràctic.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell - Intermedi

Es requereix l’acreditació de la primera part del curs, o la superació d’una prova de coneixements.

Les sessions de la tardor comencen a finals de setembre

De dilluns a dijous, de 19 a 21 h.

Nómines i SS

40 HORES

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell - Intermedi

nivell bàsic I acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.

Les sessions de la tardor comencen a finals de setembre

De dilluns a dijous, de 19 a 21 h.

CURSOS

L’oferta formativa de l’àmbit d’empresarial inclou:

Com elaborar un pla de màrqueting digital

50 hores

L’itinerari d’aquest curs proposa un recorregut per les estratègies de màrqueting amb la finalitat de poder adquirir les competències i habilitats per aplicar-ho a la vida quotidiana.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

 

Nivell - Bàsic

No cal coneixement previ de la matèria.

Les sessions de la tardor comencen a finals de setembre

De dilluns a dijous, de 19 a 21 h.

Comunicació i publicitat

30 hores

L’itinerari d’aquest curs proposa un recorregut per les estratègies de màrqueting i publicitat amb la finalitat de poder adquirir les competències i habilitats per aplicar-ho a la vida quotidiana.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell - Bàsic

No cal coneixement previ de la matèria.

Les sessions de la tardor comencen a finals de setembre

De 04/08 fins a 28/10 de dilluns a dijous, de 19 a 21 h.

Community manager

50 hores

L’itinerari d’aquest curs proposa un recorregut per la figura professional del community manager, com ara les tasques pròpies de la seva posició, però també d’entendre’l dins el marc social.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell - Bàsic

No cal coneixement previ de la matèria.

Les sessions de la tardor comencen a finals de setembre

De dilluns a dijous, de 19 a 21 h.

CURSOS

L’oferta formativa de l’àmbit educatiu inclou:

Educació inclusiva: Autisme

35 Hores

L’itinerari d’aquest curs té l’objectiu d’oferir les eines professionals per a poder desenvolupar les tasques de l’educador des de l’efectivitat i les estratègies a l’aula.

Continguts:

 1. Introducció
 2. Neurodesenvolupament
 3. Avaluació Psicològica
 4. Orientació a la família
 5. Àrea educativa
 6. Intervenció i necessitats psicopedagògiques i educatives

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell - Bàsic

No cal coneixement previ de la matèria.

Les sessions de la tardor comencen a finals de setembre

De 20/09 fins a 20/10 dilluns i dimecres, de 19 a 21 h.

Educació inclusiva: TDA

20 HORES

l’itinerari d’aquest curs té l’objectiu d’oferir les eines professionals per a poder desenvolupar les tasques de l’educador des de l’efectivitat i les estratègies a l’aula.

Continguts:

 1. Conceptualització
 2. Detecció i diagnòstic del TDAH
 3. Abordatge multidisciplinar del TDAH

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell - Bàsic

No cal coneixement previ de la matèria.

Les sessions de la tardor comencen a finals de setembre

De 20/09 fins a 20/10 dilluns i dimecres, de 19 a 21 h.

Educació Inclusiva: Dislèxia

20 horEs

L’itinerari d’aquest curs té l’objectiu d’oferir les eines professionals per a poder desenvolupar les tasques de l’educador des de l’efectivitat i les estratègies a l’aula.

Continguts:

 1. Definir el concepte de dislèxia.
 2. Les característiques de la dislèxia en els infants.
 3. El diagnòstic de la dislèxia.
 4. La intervenció dels professionals.
 5. El paper dels pares en el tractament de la dislèxia.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell - Bàsic

No cal coneixement previ de la matèria.

Les sessions de la tardor comencen a finals de setembre

De 20/09 fins a 20/10 dilluns i dimecres, de 19 a 21 h.

Gestió Restaurativa de les relacions i el conflicte.

20 hores

L’itinerari d’aquest curs s’enfoca a aprendre els conceptes clau de la gestió restaurativa i entendre els conflictes de les relacions. Centrat en:

 • Introduir les pràctiques proactives com ara els diàlegs d’escolta activa.
 • Desenvolupar les habilitats i destreses per poder afrontar i resoldre els conflictes que sorgeixen el marc de l’aula.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell - Bàsic

No cal coneixement previ de la matèria.

Les sessions de la tardor comencen a finals de setembre

De 25/10 fins a 29/11 de dilluns a dijous, de 19 a 21 h.

Les intel·ligències múltiples a l’aula: de la teoria a les programacions

20 hores

L’itinerari d’aquest curs s’enfoca a aprendre les diferents teories referents a les intel·ligències múltiples que conviuen a l’aula. Centrat en:

 • Facilitar les eines per poder adaptar-se i poder ser resolutiu a l’aula.
 • Aprendre les necessitats del programa d’intervenció.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell - Bàsic

No cal coneixement previ de la matèria.

Les sessions de la tardor comencen a finals de setembre

De 14/09 fins a 19/10 de dimarts a dijous, de 19 a 21 h.

La tutoria i les entrevistes amb les famílies

15 hores

L’itinerari d’aquest curs s’enfoca a entendre les relacions entre famílies i institucions, analitzar les diferents realitats que conviuen a l’aula, practicar la comunicació assertiva i l’escolta activa, i conèixer els mecanismes per entendre els processos emocionals.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell - Bàsic

No cal coneixement previ de la matèria.

Les sessions de la tardor comencen a finals de setembre

De 26/10 fins a 18/11 de dilluns a dijous, de 19 a 21 h.

Sistemes de gestió de qualitat als centres educatius

15 hores

L’itinerari d’aquest curs s’enfoca a adquirir els coneixements bàsics per implementar el sistema de gestió. Identificar els conceptes, principis i models, així com la metodologia que s’utilitza.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell - Bàsic

No cal coneixement previ de la matèria.

Les sessions de la tardor comencen a finals de setembre

De dilluns a dijous, de 19 a 21 h.

Adaptació a la Norma ISO en un centre educatiu

6 hores

L’itinerari d’aquest curs s’enfoca a saber interpretar la norma ISO dins el context educatiu i conèixer les relacions que s’estableix amb el centre, així com els requisits necessaris per a realitzar una auditoria.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell - Bàsic

No cal coneixement previ de la matèria.

Les sessions de la tardor comencen a finals de setembre

De dilluns a dijous, de 19 a 21 h.

CURSOS

L’oferta formativa de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació inclou:

Big Data I

40 Hores

L’itinerari d’aquest curs s’enfoca a entendre l’àmbit de les noves tecnologies, les tendències de mercat, l’oferta i la demana i la seva relació amb la societat, i saber analitzar les dades.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Curs Finalizat

Nivell - Bàsic

Es requereix l’acreditació de la primera part del curs, o la superació d’una prova de coneixements.

Les sessions de la tardor comencen a finals de setembre

De 20/09 fins a 19/10 de dilluns a dijous, de 17:30 a 20:00 h.

Big Data I

40 HORES

L’itinerari d’aquest curs s’enfoca a entendre l’àmbit de les noves tecnologies, les tendències de mercat, l’oferta i la demana i la seva relació amb la societat, i saber analitzar les dades. 

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell - Intermedi

Es requereix l’acreditació de la primera part del curs, o la superació d’una prova de coneixements.

Les sessions de la tardor comencen a finals de setembre

De 20/09 fins a 19/10 de dilluns a dijous, de 17:30 a 20:00 h.

CURSOS

Els nostres col·laboradors

Generalitat de Catalunya Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Email

Envia’ns un missatge en qualsevol moment!

Info

Contacta amb nosaltres o visita’ns

Adreça electrònica

Ubicació

Carrer Vicenç Llivina S/N
Cornellà de Llobregat, 08940.

Telèfons

Acadèmia: 93 377 98 53
Cursos subvencionats: 933 381 888

  Envia’ns un whatsapp!