Cursos 100% Subvencionats

Coneix el nostre catàleg de classes 100% subvencionades, apunta’t al curs que més t’agradi i comença a aprendre!

CURSOS

L’oferta formativa d’anglès inclou:

Anglès A.2

75 Hores

L’objectiu d’aquest curs és el d’adquirir la confiança per poder mantenir una conversa en un entorn quotidià, i alhora desenvolupar les habilitats de comprensió lectora i expressió escrita en diversos registres.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell – Bàsic

Es requereix l’acreditació del nivell A1, o la superació d’una prova específica de nivell.

 

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Anglès B.1

60 Hores

L’objectiu d’aquest curs és el d’assolir les aptituds necessàries per a desenvolupar la fluïdesa, flexibilitat i un aprenentatge proactiu; per això s’amplien els temes generals de coneixement.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell – Intermedi

Es requereix l’acreditació del nivell A2, o la superació d’una prova específica de nivell.

 

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Anglès B.2

60 Hores

L’objectiu d’aquest curs és el de consolidar els coneixements apresos i aconseguir la seguretat per a poder adaptar-se a qualsevol situació que es presenti tant en un àmbit quotidià con en un entorn professional.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell – Intermedi

Es requereix l’acreditació del nivell B1, o la superació d’una prova específica de nivell.

 

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Anglès C.1

60 Hores

L’objectiu d’aquest curs és el de treballar l’idioma des de la flexibilitat, l’eficàcia i la precisió per tal de poder ajustar-se a tota classe de situacions que puguin sorgir, tant de coneixements abstractes com concrets.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell – Avançat

Es requereix l’acreditació del nivell B2, o la superació d’una prova específica de nivell.

 

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Advanced English Conversation

60 Hores

L’objectiu d’aquest curs és el d’aconseguir la fluïdesa comunicativa, lligada a entendre en llenguatge dins les diferents situacions de conversa i poder expressar-nos correctament segons ho requereixi el context.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell – Avançat

Es requereix l’acreditació del nivell B2, o la superació d’una prova específica de nivell.

 

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Advanced Business English

90 Hores

L’objectiu d’aquest curs és el de capacitar a les persones participants en l’ús del llenguatge específic i avançat d’anglès comercial per a la conducció de reunions de negocis; habilitar a les persones participants en la realització de  negociacions comercials  emprant un nivell avançat en llengua anglesa i de dotar a les persones participants dels  coneixements necessaris per poder fer  presentacions comercials amb un nivell fluid d’anglès.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell – Avançat

Es requereix l’acreditació del nivell B2, o la superació d’una prova específica de nivell.

 

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Presentacions orals tècniques en anglès

30 Hores

L’objectiu d’aquest curs és el de aprendre les tècniques i habilitats per parlar en públic en anglès i les claus per captar l’atenció de la nostra audiència, adaptant el contingut de la nostra presentació segons el públic objectiu.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell – Intermedi

Es requereix l’acreditació del nivell B1, o la superació d’una prova específica de nivell.

 

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès.

30 Hores

Objectiu general:
– Dotar l’alumne/a de les expressions i vocabulari suficients per poder gestionar amb èxit les interaccions, pròpies del lloc de treball, amb visitants que parlen Anglès.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell – Avançat

Es requereix l’acreditació del nivell B2, o la superació d’una prova específica de nivell.

 

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès

30 Hores

L’objetiu d’aquest curs és el de ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant un idioma estranger (Anglès) i el de satisfer les necessitats del client mitjançant l’aplicació de les tècniques de venda oportunes en el marc de l’estratègia predeterminada utilitzant una llengua estrangera.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell – Avançat

Es requereix l’acreditació del nivell B2, o la superació d’una prova específica de nivell.

 

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

CURSOS

L’oferta formativa de l’àmbit d’administració inclou:

Comptabilitat bàsica

60 Hores

L’objectiu general d’aquest curs és el de situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa per poder definir els objectius comptables. També cerca aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins son els seus límits.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell – Bàsic

No cal coneixement previ de la matèria.

 

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Comptabilitat avançada

60 Hores

Objectius generals:
– Donar una visió global i integradora de la comptabilitat.
– Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu-financeres.
– Definir la relació entre comptabilitat i finances.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell – Intermedi

nivell bàsic I acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.

 

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Comptabilitat informatitzada

40 Hores

Objectius generals:
– Consolidar els coneixements adquirits en el curs de Comptabilitat bàsica.
– Consolidar els coneixements generals de persones que, sense haver seguit el curs bàsic, els tenen.
– Ampliar els coneixements fins a un nivell mitjà..

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell – Intermedi

nivell bàsic I acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.

 

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Especialització Pràctica Processal Laboral Nivell I

44 Hores

Aquesta acció formativa forma part d’un itinerari formatiu compost per dos cursos d’especialització en dret processal laboral. Aquest primer itinerari pretén oferir formació específica per desenvolupar la pràctica processal necessària quant a l’elaboració, confecció i tramitació de demandes i recursos en l’àmbit processal i sol·licituds d’impugnació d’actes administratius.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell – Bàsic

No cal coneixement previ de la matèria.

 

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Gestió de tresoreria

40 Hores

L’objectiu és que puguin adquirir els coneixements del tresorer en la gestió diaria de tresoreria i per això aprendràs a conèixer i clarificar el concepte de tresoreria com a element clau de gestió  econòmica, les principals fonts de finançament propi, aliè, públic i privat existents en l’actualitat i valorar els seus avantatges i inconvenients. Així com el concepte de cash-flow i d’autofinançament, i els elements bàsics de la tresoreria i els principals mecanismes de registre i de
seguiment documental.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell – Intermedi

nivell bàsic I acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.

 

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Gestió financiera

60 Hores

L’objectiu és adquirir els coneixements i les competències necessàries de la gestió financera en una empresa.
Per a això estudiaràs:
– Els principals productes que ofereix actualment el mercat financer espanyol, en els seus tres sectors: banca, assegurances i borsa, i el seu impacte en l’empresa, els costos/beneficis que aporten, i la conveniència o no, d’incorporar-los a les finances personals o de l’empresa.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell – Intermedi

nivell bàsic I acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.

 

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Comptabilitat bàsica

60 Hores

L’objectiu és conèixer el món fiscal des del punt de vista pràctic de l’acompliment de les obligacions quant a les activitats empresarials, professionals i societats mercantils.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell – Bàsic

No cal coneixement previ de la matèria.

 

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

CURSOS

L’oferta formativa de l’àmbit d’empresarial inclou:

Creació i mateniment de pàgines web (avançat)

60 Hores

Objectius generals:
– Crear, dissenyar i mantenir pàgines web amb llenguatge HTML.
– Aprendre a projectar un lloc web i les seves pàgines com a procés previ a la seva creació.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell – Avançat

Es requereix l’acreditació del nivell Bàsic, o la superació d’una prova específica de nivell.

 

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Community Manager

50 Hores

L’itinerari d’aquest curs proposa un recorregut per la figura professional del community manager, com ara les tasques pròpies de la seva posició, però també d’entendre’l dins el marc social.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell – Bàsic

No cal coneixement previ de la matèria.

 

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Eines Google

30 Hores

Objectius:
– Utilitzar les eines de Google que es poden adaptar millor a la dinàmica docent.
– Aprendre com treure el màxim profit de les diferents aplicacions en el teu lloc de treball, aportant els principis bàsics per a l’ús eficient de les aplicacions Google Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Docs, Fulls de càlcul, Formularis, Presentacions, etc.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell – Bàsic

No cal coneixement previ de la matèria.

 

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

CURSOS

L’oferta formativa de l’àmbit educatiu inclou:

Educació inclusiva: Autisme

35 Hores

L’itinerari d’aquest curs té l’objectiu d’oferir les eines professionals per a poder desenvolupar les tasques de l’educador des de l’efectivitat i les estratègies a l’aula.

Continguts:

 1. Introducció
 2. Neurodesenvolupament
 3. Avaluació Psicològica
 4. Orientació a la família
 5. Àrea educativa
 6. Intervenció i necessitats psicopedagògiques i educatives

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell – Bàsic

No cal coneixement previ de la matèria.

 

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Educació inclusiva: TDA

20 Hores

l’itinerari d’aquest curs té l’objectiu d’oferir les eines professionals per a poder desenvolupar les tasques de l’educador des de l’efectivitat i les estratègies a l’aula.

Continguts:

 1. Conceptualització
 2. Detecció i diagnòstic del TDAH
 3. Abordatge multidisciplinar del TDAH

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Nivell – Bàsic

No cal coneixement previ de la matèria.

 

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Educació inclusiva: Dislèxia

20 Hores

L’itinerari d’aquest curs té l’objectiu d’oferir les eines professionals per a poder desenvolupar les tasques de l’educador des de l’efectivitat i les estratègies a l’aula.

Continguts:

 1. Definir el concepte de dislèxia.
 2. Les característiques de la dislèxia en els infants.
 3. El diagnòstic de la dislèxia.
 4. La intervenció dels professionals.
 5. El paper dels pares en el tractament de la dislèxia.

  Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

  Nivell – Bàsic

  No cal coneixement previ de la matèria.

   

  Pendent de convocatoria

  Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

  Formació de formadors

  40 Hores

  L’objectiu d’aquest curs és adquirir els coneixements i habilitats necessaris per a la planificació i desenvolupament de manera
  sistemàtica i rigorosa d’accions de formació per a l’ adquisició de competències professionals dels destinataris.

  Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

  Nivell – Bàsic

  No cal coneixement previ de la matèria.

   

  Pendent de convocatoria

  Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

  Altes capacitats: intervenció educativa

  30 Hores

  L’objectiu d’aquest curs és el de delimitar el concepte d’altes capacitats mitjançant l’oferiment d’una base teòrica sobre la qual poder fonamentar els recursos pedagògics  apropiats. Així com dotar als participants d’estratègies de detecció d’alumnes amb altes capacitats i oferir estratègies educatives globals i concretes per optimitzar el procés d’aprenentatge dels alumnes. També cerca oferir pautes sobre com atendre i orientar a les famílies d’aquests alumnes.

  Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

  Nivell – Bàsic

  No cal coneixement previ de la matèria.

   

  Pendent de convocatoria

  Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

  Eines per a la prevenció i la detecció de l'assetjament escolar

  15 Hores

  L’objectiu és identificar els diferents eixos de discriminació, violències normalitzades i el paper de la família i la societat per poder diferenciar entre conflicte, conflicte  violent i assetjament així com identificar el rol en l’assetjament: agressor, víctima i espectadors.

  Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

  Nivell – Bàsic

  No cal coneixement previ de la matèria.

   

  Pendent de convocatoria

  Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

  La gamificació en l'aprenentatge

  20 Hores

  Coneixeràs les oportunitats educatives que ofereix el joc en l’educació en el temps de lleure i analitzar el paper de l’educador durant tot el procés del joc. Aprendràs com n’és d’important triar els jocs a partir dels objectius pedagògics que es volen treballar i adquirir una visió àmplia dels jocs a partir de l’anàlisi de les diferents classificacions del joc; sobretot els jocs físics i esportius i l’esport tradicional.

  Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

  Nivell – Bàsic

  No cal coneixement previ de la matèria.

   

  Pendent de convocatoria

  Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

  Mètode globalitzat. Treball per projectes

  20 Hores

  Aprendràs a reflexionar sobre la relació família – institució educativa i sobre el estil de comunicació per poder analitzar la realitat social i cultural dels nostres alumnes i les seves famílies.
  Revisar quines són les creences i les actituds que afavoreixen una relació efectiva amb les famílies i anivellar l’autoestima i practicar la comunicació assertiva, l’escolta activa i l’empatia.

  Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

  Nivell – Bàsic

  No cal coneixement previ de la matèria.

   

  Pendent de convocatoria

  Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

  Neurociència i creativitat

  15 Hores

  Descobriràs algunes tècniques que impulsen el pensament creatiu, així com el funcionament del cervell per tal de consolidar les Intel·ligències Múltiples i les dreceres amb les quals podem treballar.
  Tindràs eines per transformar la dinàmica de les relacions a l’aula, la qualitat de l’aprenentatge i treballar a l’aula els talents personals (Intel·ligències Múltiples) i valors com el respecte, la compassió, l’assertivitat, l’empatia, l’esperança i la visió conjunta.

  Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

  Nivell – Bàsic

  No cal coneixement previ de la matèria.

   

  Pendent de convocatoria

  Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

  Neurociència i creativitat. Nivell II

  25 Hores

  Els objectius generals són desenvolupar la creativitat, a partir de models, tècniques i estratègies que millor gestionen dues de les àrees del nostre cervell que més tenen a veure amb la creativitat: el cervell emocional i el cervell “que pensa”, lloc on resideixen les funcions executives d’alt nivell cognitiu i que ens permeten ser més creatius i superar les barreres que dificulten la creativitat, vencent els patrons mentals que hem creat per l’experiència acumulada i que moltes vegades no ens deixen visionar, somiar, trencar, explorar, imaginar i donar resposta a les necessitats emergents.

  Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

  Nivell – Bàsic

  No cal coneixement previ de la matèria.

   

  Pendent de convocatoria

  Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

  CURSOS

  L’oferta formativa de l’àmbit de les tecnologies inclou:

  Big Data I

  40 Hores

  L’itinerari d’aquest curs s’enfoca a entendre l’àmbit de les noves tecnologies, les tendències de mercat, l’oferta i la demana i la seva relació amb la societat, i saber analitzar les dades.

  Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

  Nivell – Bàsic

  No cal coneixement previ de la matèria però si bàsic d’informàtica.

   

  Pendent de convocatoria

  Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

  Fotografia digital i tractament d'imatges

  35 Hores

  L’objectiu d’aquest curs és complementar i actualitzar la qualificació de professionals en les tècniques específiques de fotografia digital i tractament digital d’imatges.

  Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

  Nivell – Bàsic

  No cal coneixement previ de la matèria.

   

  Pendent de convocatoria

  Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

  Fotografia digital i tractament d'imatges. Nivell avançat

  40 Hores

  L’objectiu d’aquest curs és complementar i actualitzar la qualificació en les tècniques específiques de fotografia digital com conèixer la càmera amb profunditat així com la manera de treballar la llum a través d’una font lluminosa artificial, i el tractament digital d’ imatges de manera que espugui utilitzar a un nivell avançat algun dels múltiples programes d’edició d’imatge que hi ha en el mercat.

  Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

  Nivell – Bàsic

  Cal tenir acreditació de la primera part del curs, o la superació d’una prova específica de nivell.

   

  Pendent de convocatoria

  Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

  Email

  Envia’ns un missatge en qualsevol moment!

  Info

  Contacta amb nosaltres o visita’ns

  Adreça electrònica

  Ubicació

  Carrer Vicenç Llivina S/N
  Cornellà de Llobregat, 08940.

  Telèfons

  Acadèmia: 93 377 98 53
  Cursos subvencionats: 933 381 888

    Envia’ns un whatsapp!

  Generalitat de Catalunya Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya