CURSOS

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT EN ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Mòdul 1. Operacions administratives comercials.

160 HORES

1. Atenció al client en el procés comercial.

2. Gestió administrativa del procés comercial.

3. Aplicacions informàtiques de la gestió comercial.

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Mòdul 2. Gestió operativa de tresoreria.

90 hores

1. Normativa mercantil i fiscal que regula els instruments financers.

2. Confecció i ús de documents de cobrament i pagament en la gestió de tresoreria.

3. Mètodes bàsics de control de tresoreria.

4. Operacions de càlcul financer i comercial.

5. Mitjans i terminis de presentació de la documentació.

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Mòdul 3. Gestió auxiliar de personal.

90 hores

1. Normativa laboral i d’organització de les relacions laborals en l’empresa.

2. El contracte de treball.

3. Retribució salarial i actuació davant la Seguretat Social.

4. Gestió de recursos humans.

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Mòdul 4. Registres comptables.

120 hores

1. Pla General de Comptabilitat.
2. Aplicacions informàtiques de comptabilitat.

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Mòdul 5. Enregistrament de dades.

90 HORES

1. Organització i manteniment del lloc de treball i els terminals informàtics en el procés d’enregistrament de dades.

2. L’actuació personal i professional en l’entorn de treball de l’activitat d’enregistrament de dades.

3. Aplicació de tècniques mecanogràfiques en teclats estesos de terminals informàtics.

4. Aplicació de tècniques mecanogràfiques en teclats numèrics de terminals informàtics.

5. Utilització de tècniques de correcció i assegurament de resultats.

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Mòdul 6. Gestió d'arxius.

60 HORES

1. Gestió d’arxius, públics i privats.
2. Optimització bàsica d’un sistema d’arxiu electrònic
3. Gestió bàsica d’informació en sistemes gestors de bases de dades

Mòdul 7. Ofimàtica.

190 hores

1. Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu electrònic.
2. Aplicacions informàtiques de tractament de textos.
3. Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul.
4. Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals.
5. Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d’informació.

Pendent de convocatoria

Inscriu-te ara per reservar la teva plaça. El centre t’avisarà quan estigui disponible.

Servei de seguiment i orientació a l'alumnat.

Competència general. Realitzar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, amb l’obtenció, el processament i l’arxivament previs de la informació i documentació necessàries mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte de la normativa vigent i segons criteris de qualitat definits per l’organització.

Per a més informació fes clic aquí: https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/ADGD0308.pdf 

Curs de Activitats de Gestió Administrativa

Que vol dir subvencionat?

  • Que no tens que pagar res, aquest curs esta subvencionat per el SOC.

Requisits:

  • Títul d’ESO o equivalent, també es pot accedir mitjançant una prova de continguts.

Acreditació

  • Certificat de Professionalitat Nivell II.

En compliment del nou Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que en CEPP 1, S.L., tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de realitzar la pràctica docent sol·licitada.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui el procés assistencial i durant un període mínim de 5 anys segons la legislació vigent. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en CEPP 1, S.L., estem tractant les seves dades personals. Per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes, limitar el tractament, portar-los a un nou responsable, oposar-se o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris o interposar una queixa davant una Autoritat de Control. Vostè pot exercir els seus drets enviant-nos un e-mail a thecorner@thecorner.cat

Info

Contacta amb nosaltres o visita’ns

Adreça electrònica

cursos@thecorner.cat

Ubicació

Carrer Vicenç Llivina S/N
Cornellà de Llobregat, 08940.

Telèfons

Cursos subvencionados:

933 77 98 53

Generalitat de Catalunya Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya