Cursos 100% Subvencionats

Presencial i Aula Virtual

Coneix el nostre catàleg de classes 100% subvencionades de Formació Reglada!

Disposem de cursos de tots aquets ambits professionals:

Família professional informàtica:

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT EN DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS AMB TECNOLOGIES WEB (IFCD0210)

(Certificat de Professionalitat Nivell III)

Aquest certifificat convalida els moduls de grau mitjà i superior d’informàtica

Alt percentatge d’inserció laboral

 

Mòdul 1. Programació web en l’entorn client.
Mòdul 2. Programació web en l’entorn servidor.
Mòdul 3. Implantació d’aplicacions web en entorns d’internet, intranet i extranet.
Servei de seguiment i orientació a l’alumnat.

Click aqui per veure el contingut dels mòduls del curs

 

Data d’inici: 22/11/2022

Matins

510 hores

Modalitat Presencial

 

Sol·licita informació per el curs de desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web fent click aquí

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT EN DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS AMB TECNOLOGIES WEB (IFCD0210)

(Certificat de Professionalitat Nivell III)

Aquest certifificat convalida els moduls de grau mitjà i superior d’informàtica

Alt percentatge d’inserció laboral

 

Mòdul 1. Programació web en l’entorn client.
Mòdul 2. Programació web en l’entorn servidor.
Mòdul 3. Implantació d’aplicacions web en entorns d’internet, intranet i extranet.
Servei de seguiment i orientació a l’alumnat.

Click aqui per veure el contingut dels mòduls del curs

 

Data d’inici: 22/11/2022

Matins

510 hores

Modalitat Presencial

 

Sol·licita informació per el curs de desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web fent click aquí

CURS DE DATA SCIENTIST (IFCD66 )

(Certificat de Professionalitat Nivell 5)

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Mòdul 1. Sistemes de suport a la presa de decisions i gestió de dades
Mòdul 2. Gestió i processament de dades
Mòdul 3. Aprenentatge automàtic i visualització
Servei de seguiment i orientació a l’alumnat.

Click aqui per veure veure el contingut dels mòduls del curs

 

Criteris d’accés: Títol de Grau o equivalent de la família professional Informàtica i Comunicacions o coneixements de SQL, Pyhton, matemàtiques avançades i logaritmes.

Data d’inici: Febrer

Tardes

310 hores

Modalitat Aula Virtual Presencial

 

Sol·licita informació per el curs de Data Scientist fent click aquí

BigData I

Objectiu general: – Oferir una visió teòrica i practica de les tecnologies i mètodes per la exploració de manera innovadora de grans fons de dades obertes. Inicialització al Python

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Data d’inici: Desembre

Tardes

40 hores

Modalitat: Aula Virtual Presencial

 

Sol·licita informació per el curs fent click aquí

BigData II i Introducció a les bases de dades Microsoft SQL Server

Objectiu: – Formar i requalificar als alumnes en les noves tendències que el mercat demanda per administrar, donar seguretat i analitzar els Big Data.

Adquirir les habilitats bàsiques necessàries per comprendre i conèixer els conceptes fonamentals de les bases de dades relacionals; les polítiques de seguretat en bases de dades; la manipulació i emmagatzematge de dades; i l’administració bàsica de bases de dades Microsoft SQL Server (queries, eines gràfiques, scripts, etc.)

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Data d’inici: Febrer

Tardes

180 hores

Modalitat: Aula Virtual Presencial

 

Sol·licita informació per el curs fent click aquí

Data Scientist (Analista de dades massives i científic de dades)

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE 

Data d’inici: Febrer

Tardes

310 hores

Modalitat Aula Virtual Presencial 

 

Sol·licita informació per el curs fent click aquí

Família professional administració i comptabilitat:

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT EN ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (ADGD0308)

(Certificat de Professionalitat Nivell III)

Aquest certificat convalida els moduls de grau mitjà i superior d’administració

Alt percentatge d’inserció laboral

 

Mòdul 1. Operacions administratives comercials.
Mòdul 2. Gestió operativa de tresoreria.
Mòdul 3. Gestió auxiliar de personal.
Mòdul 4. Registres comptables.
Mòdul 5. Enregistrament de dades.
Mòdul 6. Gestió d’arxius.
Mòdul 7. Ofimàtica.
Servei de seguiment i orientació a l’alumnat.

Click aqui per veure el contingut dels mòduls del curs

 

Data d’inici: 07/11/2022

800 hores

Matins

Modalitat: Presencial

Sol·licita informació per el curs de Activitats de Gestió Administrativa fent click aquí

Business English - Banking and Finances

Objectius:- Fomentar l’ús avançat del llenguatge específic de la banca en llengua anglesa. – Fomentar l’ús avançat del llenguatge específic de les finances en llengua anglesa.

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Data d’inici: Març

Tardes

60 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita informació per el curs fent click aquí

Comptabilitat bàsica i avançada

Objectius generals:- Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa. – Definir els objectius de la comptabilitat. – Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins són els seus límits.

Objectius generals:- Donar una visió global i integradora de la comptabilitat. – Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu- financeres. – Definir la relació entre comptabilitat i finances.

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Data d’inici: Juny

Tardes

60 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita informació per el curs aquí

Família professional comerç

Community manager i Com elaborar un pla de màrqueting digital

Objectiu general: – Conèixer les competències clau que un community manager ha d’assolir i les característiques del seu lloc de treball.

Objectius generals: – Identificar els mitjans digitals per a desenvolupar un pla de e-màrqueting. – Comparar i sel·leccionar els canals i eines digital per a dissenyar un pla de e-màrqueting.

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Data d’inici: Juny

Tardes

100 hores

Modalitat: Aula Virtual Presencial

 

Sol·licita informació per el curs fent click aquí

Família professional Turismes i Hosteleria

Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès i Anglès A.1.B

Objectiu general: – Dotar l’alumne/a de les expressions i vocabulari suficients per poder gestionar amb èxit les interaccions, pròpies del lloc de treball, amb visitants que parlen Anglès.

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Data d’inici: Juliol

Tardes

105 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita informació per el curs aquí

Família professional Educació, formació i lleure

Mètode Globalitzat Treball per Projectes

Aprendràs a reflexionar sobre la relació família – institució educativa i sobre el estil de comunicació per poder analitzar la realitat social i cultural dels nostres alumnes i les seves famílies.
Revisar quines són les creences i les actituds que afavoreixen una relació efectiva amb les famílies i anivellar l’autoestima i practicar la comunicació assertiva, l’escolta activa i l’empatia.

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Data d’inici: 11/10/2022

Tardes

20 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita informació per el curs de Mètode globalitzat Treball per Projectes fent click aquí

Educació inclusiva: Tda, dixlèxia i autisme

L’itinerari d’aquest curs té l’objectiu d’oferir les eines professionals per a poder desenvolupar les tasques de l’educador des de l’efectivitat i les estratègies a l’aula.

Dotar als professionals d’elements que permetin el treball efectiu a l’aula amb alumnes amb dislèxia. Objectius específics: – Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d’aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics i aplicar estratègies d’intervenció a l’aula per tal de millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes amb aquest tipus de problemàtica.

Introduir als professionals de l’educació en els principals elements derivats de l’espectre autista per a la seva consideració a l’aula. Objectius específics: – Saber identificar l’alumne i l’alumna amb autisme.

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Data d’inici: Maig

Tardes

75 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita informació per el curs de fent click aquí

Educació emocional a l'aula, Altes capacitats: intervenció educativa i Les intel·ligències múltiples a l'aula: de la teoria a les programacions

Millorar les competències de l’educació emocional a l’escola i a la vida.

Delimitar el concepte d’altes capacitats. – Oferir una base teòrica sobre la qual poder fonamentar els recursos pedagògics apropiats. – Dotar als participants d’estratègies de detecció d’alumnes amb altes capacitats.

Donar a conèixer la teoria de les Intel·ligències Múltiples. – Facilitar eines metodològiques per l’aplicació de les Intel·ligències Múltiples a l’aula. – Aprendre a programar a partir de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Data d’inici: Juny

Tardes

65 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita informació per el curs de fent click aquí

Família professional Disseny i fotografia 

ADOBE PHOTOSHOP

Objectiu general: – Realitzar, modificar i retocar imatges a través de l’última versió de photoshop.

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Data d’inici: Febrer

Tardes

45 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita informació per el curs de fent click aquí

Fotografia digital i tractament d'imatges I i II

Objectiu general: – Complementar i actualitzar la qualificació de professionals en les tècniques específiques de fotografia digital i tractament digital d’imatges

Objectius: – Complementar i actualitzar la qualificació en les tècniques específiques de fotografia digital i tractament digital d’ imatges a un nivell avançat.

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Data d’inici: Abril

Tardes

75 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita informació per el curs de fent click aquí

Disseny UX / UI (Disseny interfícies mòbils) i Disseny i programació d'aplicacions multimèdia

Objectius: – Requalificar a persones que tinguin relació amb els processos de creació de continguts per a mòbils. – Aprofundir en disseny per a mòbils.

Objectius generals: – Capacitar a infògrafs, informàtics, dissenyadors gràfics, i maquetadors en general en l’ús de les tecnologies per la creació d’aplicacions multimèdia. – Conèixer els fonaments bàsics de les aplicacions multimèdia.

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Data d’inici: Abril

Tardes

100 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita informació per el curs de fent click aquí

Anglès:

Business English - Banking and Finances

Objectius:- Fomentar l’ús avançat del llenguatge específic de la banca en llengua anglesa. – Fomentar l’ús avançat del llenguatge específic de les finances en llengua anglesa.

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Data d’inici: Març

Tardes

60 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita informació per el curs fent click aquí

Anglès A.1.B. i Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Es requereix la superació d’una prova específica de nivell.

Data d’inici: Gener

Tardes

75 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita informació per el curs fent click aquí

Anglès A.2.B. i B.1.B

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Es requereix la superació d’una prova específica de nivell.

Data d’inici: Gener

Tardes

135 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita informació per el curs fent click aquí

Anglès B.1.D. i B.2.C

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Es requereix la superació d’una prova específica de nivell.

Data d’inici: Gener

Tardes

60 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita informació per el curs fent click aquí

Anglès B.2.A. i Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Es requereix la superació d’una prova específica de nivell.

Data d’inici: Febrer

Tardes

60 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita informació per el curs fent click aquí

Anglès C.1.A. i Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès.

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Es requereix l’acreditació del nivell B2, o la superació d’una prova específica de nivell.

Data d’inici: Juliol

Tardes

40 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita informació per el curs fent click aquí

Anglès C.1.C. i Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Es requereix l’acreditació del nivell B2, o la superació d’una prova específica de nivell.

Data d’inici: Febrer

Tardes

40 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita informació per el curs fent click aquí

Email

Sol·licita informació per els pròxims cursos

Info

Contacta amb nosaltres o visita’ns

Adreça electrònica

Ubicació

Carrer Vicenç Llivina S/N
Cornellà de Llobregat, 08940.

Telèfons

Acadèmia: 93 377 98 53
Cursos subvencionats: 931388818

  Envia’ns un whatsapp!

Generalitat de Catalunya Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya