NOUS CURSOS 2023-2024

Cursos 100% Subvencionats

Presencial i Aula Virtual

Coneix el nostre catàleg de classes 100% subvencionades de Formació Reglada!

Disposem de cursos de tots aquets ambits professionals:

Família professional informàtica:  NOUS CURSOS 2023-2024

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT EN DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS AMB TECNOLOGIES WEB (IFCD0210)

(Certificat de Professionalitat Nivell 3)

Aquest certificat convalida els móduls de grau mitjà i superior d’informàtica

Alt percentatge d’inserció laboral.

 

Mòdul 1. Programació web en l’entorn client.
Mòdul 2. Programació web en l’entorn servidor.
Mòdul 3. Implantació d’aplicacions web en entorns d’internet, intranet i extranet.
Servei de seguiment i orientació a l’alumnat.

Click aquí per veure el contingut dels mòduls del curs

Data d’inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

Matins

510 hores

Modalitat Presencial

Sol·licita informació per el curs de desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web fent click aquí

Matricula oberta

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT EN PROGRAMACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS (IFCT0609)

(Certificat de Professionalitat Nivell 3)

Aquest certificat convalida móduls de grau mitjà i superior d’informàtica

Alt percentatge d’inserció laboral.

 

Mòdul 1. Programació web a l’entorn client. (Matricula tancada)
Mòdul 2. Programació web a l’entorn servidor. (Matricula tancada)
Mòdul 3. Implantació d’aplicacions web a entorns d’internet, intranet i extranet.

Servei de seguiment i orientació a l’alumnat.

Click aquí per veure el contingut dels mòduls del curs

 

Data d’inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

510 hores

Modalitat Presencial

Consultar disponibilitat

Sol·licita informació pel curs de Programació de sistemes informàtics fent click aquí

Matricula oberta

Especialista en BigData (IFCD105)

(Certificat de Professionalitat Nivell 3)

Mòdul 1 Infraestructura de sistemes
Mòdul 2 Seguretat i monitorització
Mòdul 3 Bases de dades distribuïdes
Mòdul 4 Processament distribuït
Mòdul 5 Visualització
Mòdul 6 Cas pràctic amb Microsoft Azure
Mòdul 7 Softskills – píndoles formatives

Data inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates de cada curs

230 hores

Modalitat Presencial

Sol·licita la plaça fent click aquí

 

Matricula Oberta

Intel·ligència Artificial i Big Data aplicat a l'àmbit biosanitari (IFCD104)

(Certificat de Professionalitat Nivell 3)

Mòdul 1 Programació, dades i models d’intel·ligència artificial
Mòdul 2 Sistemes d’aprenentatge automàtic
Mòdul 3 Sistemes de Big Data
Mòdul 4 Fonaments de Probabilitat i Estadística amb R
Mòdul 5 Tecnologies utilitzades en l’àmbit hospitalari i el sistema de salut

Data inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates de cada curs

300 hores

Modalitat Aula Virtual Presencial

Sol·licita la plaça fent click aquí

 

Matricula Oberta

Front End Web Developer (IFCD65)

(Certificat de Professionalitat Nivell 4)

Mòdul 1 Desenvolupament web bàsic i gestió de projectes
Mòdul 2 JavaScript (CA6)
Mòdul 3 Framework de front-end (Vue.js)

Data inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates de cada curs

240 hores

Modalitat Aula Virtual Presencial

Sol·licita la plaça fent click aquí

 

Matricula Oberta

Disseny i programació d'aplicacions multimèdia

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data d’inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates de cada curs

50 hores

Modalitat: Aula Virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

 

Matricula oberta

CURS DE DATA SCIENTIST (Analista de dades massives i científic de dades) (IFCD66 )

(Certificat de Professionalitat Nivell 5)

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Mòdul 1. Sistemes de suport a la presa de decisions i gestió de dades
Mòdul 2. Gestió i processament de dades
Mòdul 3. Aprenentatge automàtic i visualització
Servei de seguiment i orientació a l’alumnat.

Click aquí per veure veure el contingut dels mòduls del curs

 

Criteris d’accés: Títol de Grau o equivalent de la família professional Informàtica i Comunicacions o coneixements de SQL, Pyhton, matemàtiques avançades i logaritmes.

Data inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

310 hores

Modalitat Aula Virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

 

Matricula Oberta

BigData

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data d’inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

40 hores

Modalitat: Aula Virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

 

Matricula oberta

ITS Artificial Intelligence: Introducció a la Intel·ligència Artificial

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data d’inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

50 hores

Modalitat: Aula Virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

ITS Data Analytics - Introducció a l'anàlisi de dades

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data d’inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

50 hores

Modalitat: Aula Virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

ITS Python - Introducció a la programació en Python

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data d’inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

50 hores

Modalitat: Aula Virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

Família professional administració i comptabilitat:  NOUS CURSOS 2023-2024

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT EN ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (ADGD0308)

(Certificat de Professionalitat Nivell 2)

Aquest certificat convalida els mòduls de grau mitjà i superior d’administració

Alt percentatge d’inserció laboral.

 

Mòdul 1. Operacions administratives comercials.
Mòdul 2. Gestió operativa de tresoreria.
Mòdul 3. Gestió auxiliar de personal.
Mòdul 4. Registres comptables.
Mòdul 5. Enregistrament de dades.
Mòdul 6. Gestió d’arxius.
Mòdul 7. Ofimàtica.
Servei de seguiment i orientació a l’alumnat.

Click aquí per veure el contingut dels mòduls del curs

 

Data d’inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

800 hores

Matins

Modalitat: Presencial

Sol·licita informació pel curs de Activitats de Gestió Administrativa fent click aquí

Matricula oberta

Anglès: gestió comercial (ADGX01-8)

(Certificat de Professionalitat Nivell 3)

Mòdul 1 Anglès: Gestió Comercial

Data d’inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

200 hores

Modalitat Aula Virtual Presencial

Sol·licita plaça  fent click aquí

Matricula oberta

MS Excel bàsic 2016 (accessible)

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data d’inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

25 hores

Modalitat: Aula Virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

MS Excel 2016 avançat (accessible)

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data d’inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

25 hores

Modalitat: Aula Virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

Família professional Comerç:  NOUS CURSOS 2023-2024

Gestió de les xarxes socials a l'empresa

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates de cada curs

50 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

Digital Marketing & Automation Marketing

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates de cada curs

60 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

Elaboració d'un pla de màrqueting

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates de cada curs

60 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera, Anglès

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates de cada curs

30 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

Família professional Educació, formació i lleure  NOUS CURSOS 2023-2024

Educació inclusiva: Dislèxia

L’itinerari d’aquest curs té com a objectiu oferir eines professionals per poder desenvolupar les tasques de l’educador des de l’efectivitat i les estratègies a l’aula.

Dotar els professionals d’elements que permetin el treball efectiu a l’aula amb alumnes amb dislèxia. Objectius específics: – Conéixer i reflexionar sobre les dificultats d’aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics i aplicar estratègies d’intervenció a l’aula per millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes amb aquest tipus de problemàtica.

Introduir els professionals de l’educació en els principals elements derivats de l’espectre autista per considerar-los a l’aula. Objectius específics: – Saber identificar l’alumne i l’alumna amb autisme.

Per a treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

20 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

Intervenció educativa en alumnat amb altes capacitats

Per a treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

20 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

Educació inclusiva centrada en el trastorn d'atenció (TDA)

Per a treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

20 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

Educació inclusiva centrada en el trastorn de l'espectre autista (TEA)

Per a treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

35 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

Família professional Turisme i hosteleria    NOUS CURSOS 2023-2024

Informació i atenció turística en llengua estrangera, anglès

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data d’inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

30 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

Fonaments del Big Data i aplicació al sector turístic

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data d’inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

50 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

Família professional Disseny i fotografia    NOUS CURSOS 2023-2024

Visual Design amb Adobe Photoshop

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data d’inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

40 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

Fotografia digital i tractament d'imatges. Nivell bàsic

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data d’inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

35 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

Fotografia digital i tractament d'imatge. Nivell avançat

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data d’inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

40 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

Tècniques digitals aplicades al disseny de moda, imatges vectorials I

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data d’inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

30 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

Tècniques digitals aplicades al disseny de moda: Retoc d'imatge I

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data d’inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

30 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

Tècniques digitals aplicades al disseny de moda: Retoc d'imatge II

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data d’inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

30 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

Tècniques digitals aplicades al disseny de moda, imatges vectorials II

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data d’inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

30 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

Català:  NOUS CURSOS 2023-2024

Català bàsic

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates de cada curs

45 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

Anglès:  NOUS CURSOS 2023-2024

Anglès bàsic

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

75 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

Anglès intermedi

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

60 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

Anglès avançat

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE i persones en situació d’atur.

Data inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

60 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

Comunicació en llengües estrangeres: Anglès N2 (A1 - A2)

Per persones en situació d’atur

Data inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

Modalitat: Aula virtual Presencial

200 hores

Sol·licita plaça pel curs fent click aquí

Matricula oberta

Comunicació en llengües estrangeres: Anglès N3 (A2 - B1)

Per persones en situació d’atur

Es requereix la superació d’una prova específica de nivell.

Data inici: Nova convocatòria de cursos inici a partir de Novembre 2023, en breu informarem sobre les dates   de cada curs

Modalitat: Aula virtual Presencial

200 hores

Sol·licita la plaça per al curs fent click aquí

Matricula oberta

Email

Sol·licita informació per els pròxims cursos

Info

Contacta amb nosaltres o visita’ns

Adreça electrònica

Ubicació

Carrer Vicenç Llivina S/N
Cornellà de Llobregat, 08940.

Telèfons

Acadèmia: 93 377 98 53
Cursos subvencionats: 931388818

  Envia’ns un whatsapp!

Generalitat de Catalunya Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya