Cursos 100% Subvencionats

Presencial i Aula Virtual

Coneix el nostre catàleg de classes 100% subvencionades de Formació Reglada!

Disposem de cursos de tots aquets ambits professionals:

Família professional informàtica:

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT EN DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS AMB TECNOLOGIES WEB (IFCD0210)

(Certificat de Professionalitat Nivell III)

Aquest certificat convalida els móduls de grau mitjà i superior d’informàtica

Alt percentatge d’inserció laboral.

 

Mòdul 1. Programació web en l’entorn client.
Mòdul 2. Programació web en l’entorn servidor.
Mòdul 3. Implantació d’aplicacions web en entorns d’internet, intranet i extranet.
Servei de seguiment i orientació a l’alumnat.

Click aquí per veure el contingut dels mòduls del curs

Data d’inici: 18/04/2023 al 16/10/2023

De dilluns a divendres de 9:30 a 14:30

Matins

510 hores

Modalitat Presencial

Sol·licita informació per el curs de desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web fent click aquí

Matricula oberta

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT EN PROGRAMACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS (IFCT0609)

(Certificat de Professionalitat Nivell III)

Aquest certificat convalida móduls de grau mitjà i superior d’informàtica

Alt percentatge d’inserció laboral.

 

Mòdul 1. Programació web a l’entorn client. (Matricula tancada)
Mòdul 2. Programació web a l’entorn servidor. (Matricula tancada)
Mòdul 3. Implantació d’aplicacions web a entorns d’internet, intranet i extranet. (Matricula Oberta)

Servei de seguiment i orientació a l’alumnat.

Click aquí per veure el contingut dels mòduls del curs

 

Data d’inici: 20/02/2023 al 29/09/2023

De dilluns a divendres de 9:30 a 14:30

510 hores

Modalitat Presencial

Consultar disponibilitat

Sol·licita informació pel curs de desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web fent click aquí

Matricula oberta

CURS DE DATA SCIENTIST (Analista de dades massives i científic de dades) (IFCD66 )

(Certificat de Professionalitat Nivell 5)

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Mòdul 1. Sistemes de suport a la presa de decisions i gestió de dades
Mòdul 2. Gestió i processament de dades
Mòdul 3. Aprenentatge automàtic i visualització
Servei de seguiment i orientació a l’alumnat.

Click aquí per veure veure el contingut dels mòduls del curs

 

Criteris d’accés: Títol de Grau o equivalent de la família professional Informàtica i Comunicacions o coneixements de SQL, Pyhton, matemàtiques avançades i logaritmes.

Data inici: 06/03/2023

Dilluns, dimarts i dijous de 18:30 a 21:30

310 hores

Modalitat Aula Virtual Presencial

 

Matricula Oberta

BigData I

Objectiu: Oferir una visió teòrica i pràctica de les tecnologies i mètodes per l’exploració de manera innovadora de grans fons de dades obertes. Inicialització al Python

– Formar i requalificar als alumnes en les noves tendències que el mercat demanda per administrar, donar seguretat i analitzar els Big Data.

Adquirir les habilitats bàsiques necessàries per comprendre i conèixer els conceptes fonamentals de les bases de dades relacionals; les polítiques de seguretat en bases de dades; la manipulació i emmagatzematge de dades; i l’administració bàsica de bases de dades Microsoft SQL Server (queries, eines gràfiques, scripts, etc.)

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Data d’inici: Finalitzat

Dilluns, Dimarts, Dimecres i Dijous de 18:30 a 21:00

40 hores

Modalitat: Aula Virtual Presencial

Família professional administració i comptabilitat:

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT EN ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (ADGD0308)

(Certificat de Professionalitat Nivell III)

Aquest certificat convalida els mòduls de grau mitjà i superior d’administració

Alt percentatge d’inserció laboral.

 

Mòdul 1. Operacions administratives comercials.
Mòdul 2. Gestió operativa de tresoreria.
Mòdul 3. Gestió auxiliar de personal.
Mòdul 4. Registres comptables.
Mòdul 5. Enregistrament de dades.
Mòdul 6. Gestió d’arxius.
Mòdul 7. Ofimàtica.
Servei de seguiment i orientació a l’alumnat.

Click aquí per veure el contingut dels mòduls del curs

 

Data d’inici: 24/01/2023 – 18/10/2023

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00

800 hores

Matins

Modalitat: Presencial

Sol·licita informació pel curs de Activitats de Gestió Administrativa fent click aquí

Business English - Banking and Finances B.1

Objectius:- Fomentar l’ús avançat del llenguatge específic de la banca en llengua anglesa. – Fomentar l’ús avançat del llenguatge específic de les finances en llengua anglesa.

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Data inici: 08/03/2023 – 05/07/2023

Dilluns i dimecres de 19:00 a 21:00

60 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

 

Matricula tancada

Comptabilitat bàsica i avançada

Objectius generals:- Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa. – Definir els objectius de la comptabilitat. – Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins són els seus límits.

Objectius generals:- Donar una visió global i integradora de la comptabilitat. – Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu- financeres. – Definir la relació entre comptabilitat i finances.

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Data inici: 06/03/2023 – 11/07/2023 

Dilluns, Dimarts i Dijous de 18:30 a 21:00

120 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Comptabilitat bàsica Matricula tancada

Comptabilitat avançada Matricula oberta

Família professional Educació, formació i lleure

Educació inclusiva: Dislèxia

L’itinerari d’aquest curs té com a objectiu oferir eines professionals per poder desenvolupar les tasques de l’educador des de l’efectivitat i les estratègies a l’aula.

Dotar els professionals d’elements que permetin el treball efectiu a l’aula amb alumnes amb dislèxia. Objectius específics: – Conéixer i reflexionar sobre les dificultats d’aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics i aplicar estratègies d’intervenció a l’aula per millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes amb aquest tipus de problemàtica.

Introduir els professionals de l’educació en els principals elements derivats de l’espectre autista per considerar-los a l’aula. Objectius específics: – Saber identificar l’alumne i l’alumna amb autisme.

Per a treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Data inici: 06/06/2023 – 06/07/2023

Dilluns i dimecres de 18:30 a 21:00

20 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita plaça pel curs de fent click aquí

Matricula oberta

Família professional Disseny i fotografia 

Adobe Photoshop i Fotografia digital i tractament d'imatges

Objectiu general: – Complementar i actualitzar la qualificació de professionals en les tècniques específiques de fotografia digital i tractament digital d’imatges.

Objectius: – Complementar i actualitzar la qualificació en les tècniques específiques de fotografia digital i tractament digital d’imatges a un nivell avançat.

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Data d’inici: 15/03/2023 – 26/07/2023

Dilluns i dimecres de 18:45 a 21:15

80 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Fotografia digital i tractament d’imatges Matricula oberta

Adobe Photoshop  Matricula tancada

Disseny i programació d'aplicacions multimèdia i Disseny UX/UI (Disseny interfícies mòbils)

Objectius: – Requalificar a persones que tinguin relació amb els processos de creació de continguts per a mòbils. – Aprofundir en disseny per a mòbils.

Objectius generals: – Capacitar a infògrafs, informàtics, dissenyadors gràfics, i maquetadors en general en l’ús de les tecnologies per la creació d’aplicacions multimèdia. – Conèixer els fonaments bàsics de les aplicacions multimèdia.

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Disseny i programació d’aplicacions multimèdia

    Inici: 11/04/2023 al 06/06/2023

Disseny UX/UI

    Inici: 08/06/2023 al 27/07/2023

Horaris: Dimarts i dijous de 18.00h a 21.00h

Modalitat: Aula Virtual

Hores totals: 100h

Sol·licita plaça pel curs de fent click aquí

Matricula oberta

Francès:

Francès N3

Per persones en situació d’atur

Es requereix la superació d’una prova específica de nivell.

Data inici: per confirmar

De dilluns a divendres de 9:15 a 14:15

Modalitat: Aula virtual Presencial

Matricula oberta

Anglès:

Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès A.2

Objectiu general: – Dotar l’alumne/a de les expressions i el vocabulari suficients per poder gestionar amb èxit les interaccions, pròpies del lloc de treball, amb visitants que parlen anglès.

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Es requereix la superació d’una prova específica de nivell.

Data inici: 08/03/2023 – 10/05/2023   Finalitzat

Dilluns i dimarts de 19:00 a 21:00

30 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita plaça pel curs fent click aquí

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès (A1)

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Data inici: Finalitzat

Dilluns i dimecres de 19:00 a 21:00

30 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès (A2)

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Data inici: Finalitzat

Dilluns i dimecres de 19:00 a 21:00

30 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès (B1)

Per treballadors en actiu, autònoms o ERTE

Data inici: Finalitzat

Dilluns i dimecres de 19:00 a 21:00

30 hores

Modalitat: Aula virtual Presencial

Comunicació en llengües estrangeres: Anglès N2 (A1 - A2)

Per persones en situació d’atur

Es requereix la superació d’una prova específica de nivell.

Data inici: 23/01/2023 – 19/04/2023

Data inici: 11/05/2023 – 21/07/2023 *Pendent de resolució

Data inici: 12/09/2023 – 21/11/2023 *Pendent de resolució

De dilluns a divendres de 9:15 a 13:15

Modalitat: Aula virtual Presencial

Sol·licita plaça pel curs fent click aquí

Matricula oberta

Comunicació en llengües estrangeres: Anglès N3 (A2 - B1)

Per persones en situació d’atur

Es requereix la superació d’una prova específica de nivell.

Data inici: 16/01/2023 – 19/03/2023

Data inici: 11/04/2023 – 22/06/2023

De dilluns a divendres de 9:15 a 13:15

Modalitat: Aula virtual Presencial

Matricula tancada

Email

Sol·licita informació per els pròxims cursos

Info

Contacta amb nosaltres o visita’ns

Adreça electrònica

Ubicació

Carrer Vicenç Llivina S/N
Cornellà de Llobregat, 08940.

Telèfons

Acadèmia: 93 377 98 53
Cursos subvencionats: 931388818

  Envia’ns un whatsapp!

Generalitat de Catalunya Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya