Cursos 100% Subvencionats

Presencial i Aula Virtual

Coneix el nostre catàleg de classes 100% subvencionades de Formació Reglada!

Familia professional informàtica:

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT EN DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS AMB TECNOLOGIES WEB (IFCD0210)

(Certificat de Professionalitat Nivell III)

Aquest certifificat convalida els moduls de grau mitjà i superior d’informàtica

Alt percentatge d’inserció laboral

 

Mòdul 1. Programació web en l’entorn client.
Mòdul 2. Programació web en l’entorn servidor.
Mòdul 3. Implantació d’aplicacions web en entorns d’internet, intranet i extranet.
Servei de seguiment i orientació a l’alumnat.

Click aqui per veure el contingut dels mòduls del curs

 

Data d’inici: 22/11/2022

Tardes

510 hores

Modalitat Presencial

 

Sol·licita informació per el curs de desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web fent click aquí

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT EN PROGRAMACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS (IFCT0609)

(Certificat de Professionalitat Nivell III)

Aquest certifificat convalida els moduls de grau mitjà i superior d’informàtica

Alt percentatge d’inserció laboral

 

Mòdul 1. Gestió de serveis en el sistema informàtic.
Mòdul 2. Desenvolupament d’elements de programari per a la gestió de sistemes.
Mòdul 3. Desenvolupament de programari basat en tecnologies orientades a components.
Servei de seguiment i orientació a l’alumnat.

Click aqui per veure veure el contingut dels mòduls del curs

 

Data d’inici: 12/04/2023

510 hores

Tardes

Modalitat: Presencial

Sol·licita informació per el curs de programació de sistemes informàtics fent click aquí

CURS DE DATA SCIENTIST (IFCD66 )

(Certificat de Professionalitat Nivell 5)

 

Mòdul 1. Sistemes de suport a la presa de decisions i gestió de dades
Mòdul 2. Gestió i processament de dades
Mòdul 3. Aprenentatge automàtic i visualització
Servei de seguiment i orientació a l’alumnat.

Click aqui per veure veure el contingut dels mòduls del curs

 

Criteris d’accés: Títol de Grau o equivalent de la família professional Informàtica i Comunicacions o coneixements de SQL, Pyhton, matemàtiques avançades i logaritmes.

Data d’inici: 29/09/2022

Tardes

310 hores

Modalitat Presencial

 

Sol·licita informació per el curs de Data Scientist fent click aquí

CERTIFICAT DE ANALISTA DE BIG DATA I CIENTÍFIC DE DADES (IFCT01)

(Certificat de Professionalitat Nivell 5)

 

Mòdul 1. Programació web en l’entorn client.

Click aqui per veure el contingut dels mòduls del curs

 

Criteris d’accés: Títol de Grau o equivalent de la família professional Informàtica i Comunicacions o coneixements de SQL, Pyhton, matemàtiques avançades i logaritmes.

Data d’inici: 10/01/2023

Tardes

40 hores

Modalitat Presencial

 

Sol·licita informació per el curs de Big data I Científic de Dades fent click aquí

Familia professional administració i comptabilitat:

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT EN ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (ADGD0308)

(Certificat de Professionalitat Nivell III)

Aquest certificat convalida els moduls de grau mitjà i superior d’administració

Alt percentatge d’inserció laboral

 

Mòdul 1. Operacions administratives comercials.
Mòdul 2. Gestió operativa de tresoreria.
Mòdul 3. Gestió auxiliar de personal.
Mòdul 4. Registres comptables.
Mòdul 5. Enregistrament de dades.
Mòdul 6. Gestió d’arxius.
Mòdul 7. Ofimàtica.
Servei de seguiment i orientació a l’alumnat.

Click aqui per veure el contingut dels mòduls del curs

 

Data d’inici: 07/11/2022

800 hores

Modalitat: Presencial

Sol·licita informació per el curs de Activitats de Gestió Administrativa fent click aquí

COMPTABILITAT BÀSICA PER L'EMPRESA

Nivell – Basic

No cal coneixement previ de la matèria.

L’objectiu general d’aquest curs és el de situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa per poder definir els objectius comptables. També cerca aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins son els seus límits.

– Donar una visió global i integradora de la comptabilitat.
– Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu-financeres.
– Definir la relació entre comptabilitat i finances.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Data d’inici: 17/10/2022

Tardes

80 hores

Modalitat: Aula virtual

Sol·licita informació per el curs aquí

Familia professional educació:

MÈTODE GLOBALITZAT TREBALL PER PROJECTES

Nivell – Basic

No cal coneixement previ de la matèria.

Aprendràs a reflexionar sobre la relació família – institució educativa i sobre el estil de comunicació per poder analitzar la realitat social i cultural dels nostres alumnes i les seves famílies.
Revisar quines són les creences i les actituds que afavoreixen una relació efectiva amb les famílies i anivellar l’autoestima i practicar la comunicació assertiva, l’escolta activa i l’empatia.

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Data d’inici: 11/10/2022

Tardes

20 hores

Modalitat: Aula virtual

Sol·licita informació per el curs de Mètode globalitzat Treball per Projectes fent click aquí

EDUCACIÓ INCLUSIVA: AUTISME I TDA

Nivell – Basic

No cal coneixement previ de la matèria.

L’itinerari d’aquest curs té l’objectiu d’oferir les eines professionals per a poder desenvolupar les tasques de l’educador des de l’efectivitat i les estratègies a l’aula.

Continguts:

  1. Introducció
  2. Neurodesenvolupament
  3. Avaluació Psicològica
  4. Orientació a la família
  5. Àrea educativa
  6. Intervenció i necessitats psicopedagògiques i educatives

Criteris d’accés: edat mínima 16 anys i ESO, o nivell equivalent.

Data d’inici: 17/10/2022

Tardes

55 hores

Modalitat: Aula virtual

Sol·licita informació per el curs de fent click aquí

Anglès:

ADVANCED ENGLISH CONVERS

Nivell – Avançat

L’objectiu d’aquest curs és el d’aconseguir la fluïdesa comunicativa, lligada a entendre en llenguatge dins les diferents situacions de conversa i poder expressar-nos correctament segons ho requereixi el context.

Es requereix l’acreditació del nivell B2, o la superació d’una prova específica de nivell.

Data d’inici: 17/10/2022

Tardes

40 hores

Modalitat: Aula virtual

Sol·licita informació per el curs fent click aquí

Email

Sol·licita informació per els pròxims cursos

Info

Contacta amb nosaltres o visita’ns

Adreça electrònica

Ubicació

Carrer Vicenç Llivina S/N
Cornellà de Llobregat, 08940.

Telèfons

Acadèmia: 93 377 98 53
Cursos subvencionats: 931388818

  Envia’ns un whatsapp!

Generalitat de Catalunya Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya