CURSOS 100% SUBVENCIONATS

ANGLÈS
APUNTAR-ME ALTRES CURSOS D'INTERÈS

Aquest és el nostre catàleg de cursos d’anglès de tots els nivells:

Fes clic en els cursos per veure tots els detalls.

Classes intensives d'estiu - Anglès A1.| 30h. | Data: 05/07/2021 a 28/07/2021de Dilluns a Dijous de 18:30 a 20:30h.

Aprofita aquest estiu i aprèn Anglès amb aquests cursos 100% subvencionats.

Per a més informació, contacta’ns emplenant el formulari o al 931388818.

 

Places limitades

Classes intensives d'estiu - Anglès A2.| 30h. | Data: 05/07/2021 a 28/07/2021de Dilluns a Dijous de 18:30 a 20:30h.

Aprofita aquest estiu i aprèn Anglès amb aquests cursos 100% subvencionats.

Per a més informació, contacta’ns emplenant el formulari o al 931388818.

 

Places limitades

Classes intensives d'estiu - Anglès B1.| 30h. | Data: 05/07/2021 a 28/07/2021de Dilluns a Dijous de 18:30 a 20:30h.

Aprofita aquest estiu i aprèn Anglès amb aquests cursos 100% subvencionats.

Per a més informació, contacta’ns emplenant el formulari o al 931388818.

  

Places limitades

Classes intensives d'estiu - Anglès B2.| 30h. | Data: 05/07/2021 a 28/07/2021de Dilluns a Dijous de 18:30 a 20:30h.

Aprofita aquest estiu i aprèn Anglès amb aquests cursos 100% subvencionats.

Per a més informació, contacta’ns emplenant el formulari o al 931388818.

  

Places limitades

Classes intensives d'estiu - Anglès C1.| 30h. | Data: 05/07/2021 a 28/07/2021de Dilluns a Dijous de 18:30 a 20:30h.

Aprofita aquest estiu i aprèn Anglès amb aquests cursos 100% subvencionats.

Per a més informació, contacta’ns emplenant el formulari o al 931388818.

  

Places limitades

Anglès A.1.A. | 75h. | Data: 22/09/2021 a 17/12/2021 de Dilluns a Dijous de 19:30 - 21:00h.

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer les primeres necessitats, amb parlants que s’esforcen a fer-se entendre.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial de nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Criteris d’accés de l’alumnat:
Els participants hauran de complir els següents requisits:
-Edat: 16 anys complerts.
-Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
-Nivell de coneixement de la llengua anglesa: sense coneixements previs, principiant absolut.

Places limitades

Anglès B.2.A. | 60h. | Data: 22/09/2021 a 30/11/2021 de Dilluns a Dijous 19:30 -21:00h.

Capacitar l’alumnat per utilitzar l’idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptualment
i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d’especialització del parlant.

Els participants hauran de complir els següents requisits:
– Edat: 16 anys complerts
– Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
-Nivell de coneixement de la llengua anglesa: nivell intermedi B1 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.

Places limitades

COMPLET - Anglès B.1.A| 60h. | Data: 31/05/2021 a 29/07/2021 de Dilluns a Dijous de 19:30 a 21:30h.

Aquest curs busca ajudar-te a utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.

Criteris d’accés de l’alumnat:
Els participants hauran de complir els següents requisits:
-Edat: 16 anys complerts.
-Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
-Nivell de coneixement de la llengua anglesa: nivell A2 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.

Places limitades

COMPLET - Advanced English Conversation | 40h. | Data: 18/05/2021 a 22/06/2021 de Dilluns a Dijous de 18:30 a 20:30h.

(per a participants acreditats B2 i C1)

Aquest curs busca ajudar-te a utilitzar la llengua anglesa per comunicar-te amb correcció en contextos formals.

Criteris d’accés de l’alumnat:
Els participants hauran de complir els següents requisits:
-Edat: 16 anys complerts.
-Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
-Nivell de coneixement de la llengua anglesa: sense coneixements previs, principiant absolut.

Places limitades

COMPLET - Anglès B.2.B. | 60h. | Data: 15/04/2021 a 29/06/2021 de Dilluns a Dijous de 19:30 a 21:00h.

Aquest curs busca ajudar-te a utilitzar l’idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis de l’camp d’especialització de l’parlant.

Criteris d’accés de l’alumnat:
Els participants hauran de complir els següents requisits:
-Edat: 16 anys complerts
– Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
-Nivell de coneixement de la llengua anglesa: nivell intermedi B1 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.

Places limitades

COMPLET - Anglès A.2.B. | 75h. | Data: 19/04/2021 a 16/07/2021 Dilluns, Dimecres i Divendres de 19:00 a 21:00h.

Aquest curs busca capacitar l’alumnat per utilitzar l’idioma de manera senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

Criteris d’accés de l’alumnat:
Els participants hauran de complir els següents requisits:
-Edat: 16 anys complerts.
-Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
-Nivell de coneixement de la llengua anglesa: nivell A1 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.

Places limitades

COMPLET - Anglès B.1.D| 60h. | Data: 12/04/2021 a 21/06/2021 de Dilluns a Dijous de 19:30 a 21:00h.

Aquest curs busca ajudar-te a utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.

Criteris d’accés de l’alumnat:
Els participants hauran de complir els següents requisits:
-Edat: 16 anys complerts.
-Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
-Nivell de coneixement de la llengua anglesa: nivell A2 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.

Places limitades

YA TERMINÓ Anglès A.2.B. | 75h. | Data: 15/03/2021 a 26/05/2021 de Dilluns a Dijous de 19:30 a 21:30h.

Aquest curs busca capacitar l’alumnat per utilitzar l’idioma de manera senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

Criteris d’accés de l’alumnat:
Els participants hauran de complir els següents requisits:
-Edat: 16 anys complerts.
-Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
-Nivell de coneixement de la llengua anglesa: nivell A1 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.

Places limitades

YA TERMINÓ - Anglès A.1.B. | 75h. | Data: 11/01/2021 a 14/04/2021 Dilluns, Dimecres i Divendres de 19:00 a 21:00h.

L’objectiu d’aquest curs es aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer les primeres necessitats, amb parlants que s’esforcen a fer-se entendre.

Criteris d’accés de l’alumnat:
Els participants hauran de complir els següents requisits:
-Edat: 16 anys complerts.
-Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
-Nivell de coneixement de la llengua anglesa: sense coneixements previs, principiant absolut.

Places limitades

TERMINÓ - Anglès B.2.D. | 60h. | Data: 04/02/2021 a 25/03/2021 de Dilluns a Dijous de 19:30 - 21:30h.

Aquest curs busca ajudar-te a utilitzar l’idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis de l’camp d’especialització del parlant.

Criteris d’accés de l’alumnat:
Els participants hauran de complir els següents requisits:
-Edat: 16 anys complerts
– Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
– Nivell de coneixement de la llengua anglesa: nivell intermedi B1 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.

Places limitades

Sol·licitar plaça

Generalitat de Catalunya Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya