CURSOS 100% SUBVENCIONATS

ADMINISTRACIÓ
APUNTAR-ME

Aquest és el nostre catàleg de cursos administratius:

Fes clic en els cursos per veure tots els detalls.

Especialització Tributació Assessorament Fiscal Nivell I | 44h. | Data: 15/09/2021 a 21/10/2021 de Dilluns a Dijous de 19:30 a 21:30h.

Objectiu general:

– Aquesta acció formativa forma part d’un itinerari formatiu compost per dos cursos d’especialització de nivell I i II. Aquesta primera part pretén oferir els coneixements teòrics i pràctics més rellevants sobre fiscalitat i tributació, que permetran als participants adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d’assessorament en l’àmbit tributari així com millorar i actualitzar els seus coneixements i garantir la seva competència.

Continguts:

1. Fiscalitat IRPF.
2. Anàlisi de balanços en l’empresa per a la presa de decisions.
3. Fiscalitat Impost de Societats.
4. La Memòria en els comptes anuals.

Places limitades

 

Especialització Tributació Assessorament Fiscal Nivell II | 44h. | Data: 25/10/2021 a 30/11/2021 de Dilluns a Dijous de 19:30 a 21:30h.

Objectiu general:

– Aquesta acció formativa forma part d’un itinerari formatiu compost per dos cursos d’especialització de nivell I i II. Aquesta segona part pretén oferir els coneixements teòrics i pràctics més rellevants sobre fiscalitat i tributació, que permetran als participants adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d’assessorament en l’àmbit tributari així com millorar i actualitzar els seus coneixements i garantir la seva competència.

Continguts:

1. Fiscalitat IVA.
2. Planificació Inspecció Fiscal.
3. Actuacions i procediment d’ Inspecció Fiscal.
4. Novetats fiscal Aspectes a tenir en compte en el tancament de l’exercici .
5. Prevenció de Blanqueig de Capital.
6. Impost sobre successions i donacions i Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i Impostos Municipals.

Places limitades

Adaptació a la Norma ISO en un centre educatiu | 6h. | Data: 01/07/2021 a 02/07/2021 Dijous i Divendres de 10:00 a 13:00h.

Objectiu general:

– Interpretar la norma ISO en el context del centre educatiu.
– Saber relacionar els processos del centre amb el punt de norma i identificar els requisits per auditar processos.

Continguts:

1. Context de l’organització (Coneixement de l’organització).
2. Lideratge (Compromís, enfocament a l’alumnat/famílies).
3. Planificació (Accions per afrontar els riscos i les oportunitats).
4. Suport (Recursos).
5. Funcionament (Planificació, prestació del servei i control).
6. Avaluació de l’acompliment (Seguiment, anàlisi i avaluació).
7. Millora.

Places limitades

Sistemes de gestió de qualitat als centres educatius | 44h. | Data: 05/07/2021 a 09/07/2021 de Dilluns a Divendres de 10:00 a 13:00h.

Objectiu general:

– Donar coneixements bàsics sobre la implantació d’un sistema de gestió: conceptes, principis i models.
– Facilitar les eines bàsiques per a posar els fonaments del sistema de gestió per a l’assegurament i millora de la feina en el centre educatiu.
– Conèixer la metodologia de la gestió per processos del centre educatiu.

Continguts:

1. El sistema de gestió de la qualitat.
2. Els principis de la qualitat.
3. La gestió per processos: Els processos de l’organització.

Places limitades

Sol·licitar plaça

Generalitat de Catalunya Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya